Độ bắt nắng theo loại da

Độ bắt nắng theo loại da (mức độ nhạy bức xạ)
Không phải tất cả các loại da đều có độ bắt nắng và khả năng bị tổn thương do ánh nắng mặt trời giống nhau. Hãy chắc chắn rằng bạn...

Đọc tiếp
Liên hệ tác giả