Chương trình Nuôi dưỡng tuổi thơ – Nourish the children

Sáng kiến Nuôi dưỡng tuổi thơ – Nourish the ChildrenTheo Unicef, mỗi 6 giây trên thế giới lại có một trẻ em chết vì…

Được đăng bởi Sống Trẻ là một Sự Lựa chọn 17 tháng 2 2016

 

Thêm bình luận

Click vào đây để đăng bình luận

Bình luận trên facebook
Liên hệ tác giả