Phổi hoạt động như thế nào?

BẠN CÓ BIẾT PHỔI HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO?
Có một hoạt động vô cùng quan trọng đối với sự sống của con người mà chúng ta hầu như không cần bận tâm đến, đó là THỞ. Chúng ta hít thở từng...

Đọc tiếp

#drinkgreen #eatwater – Đỏ Vào Máu Thông March 3, 2017

#drinkgreen #eatwater – Đỏ Vào Máu Thông March 3, 2017
Link gốc trên trang facebook của c Thùy Trinh:
Mọi thắc mắc có thể gởi thông tin về đây:
Email – xanhlenbenhxuong@gmail.com
Tel – 860-471-6699 hoặc 651-343-4276

Công thức này dành...

Đọc tiếp

#drinkgreen #eatwater – Đỏ Vào Máu Thông March 3, 2017

#drinkgreen #eatwater – Đỏ Vào Máu Thông March 3, 2017
Link gốc trên trang facebook của c Thùy Trinh:
Mọi thắc mắc có thể gởi thông tin về đây:
Email – xanhlenbenhxuong@gmail.com
Tel – 860-471-6699 hoặc 651-343-4276

Công thức này dành...

Đọc tiếp
Liên hệ tác giả