Đóng góp xã hội

Ai cũng có nhu cầu làm việc tốt, giúp đỡ một ai đó hay tạo thêm một giá trị cho cộng đồng. Cùng chia sẻ cách bạn đang làm với chúng mình nhé!

Sự khai sáng – Geshe Michael Roach

SỰ KHAI SÁNG – GESHE MICHAEL ROACH
Bài nói chuyện của thầy Geshe Michael Roach – người sáng lập Học viên Năng Đoạn Kim Cương – trên kênh TEDX
Chúng ta có thể có được mọi thứ bằng cách...

Đọc tiếp
Liên hệ tác giả