Cân bằng cuộc sống và công việc

Cân bằng cuộc sống và công việc luôn là vấn đề chúng ta cần quan tâm và chú ý để thực hiện, có như vậy mới thật sự Hạnh phúc để thành công bạn nhỉ?

Sự khai sáng – Geshe Michael Roach

SỰ KHAI SÁNG – GESHE MICHAEL ROACH
Bài nói chuyện của thầy Geshe Michael Roach – người sáng lập Học viên Năng Đoạn Kim Cương – trên kênh TEDX
Chúng ta có thể có được mọi thứ bằng cách...

Đọc tiếp
Liên hệ tác giả