Chất chống oxy hóa

Chất chống oxy hóa là gì? và chúng có vai trò gì trong chăm sóc sức khỏe chủ động? làm thế nào để tăng cường lượng chất chống oxy hóa?làm thế nào để biết mình có đủ lượng chất chống oxy hóa?

Vitamin hoạt động như thế nào?

Vitamin hoạt động như thế nào ?
Chúng ta thường nghe nói đến bổ sung vitamin cho cơ thể, vậy các vitamin đó hoạt động như...

Liên hệ tác giả