Bạn đã thật sự Tận nhân lực?

BẠN ĐÃ THẬT SỰ TẬN NHÂN LỰC, ĐÃ LÀM HẾT SỨC MÌNH?

Nguồn https://www.facebook.com/deanpnguyen/videos/10153525521637767/

Khi nhìn lại cuộc đời mình và tự hỏi, nếu có cơ hội để làm lại từ đầu, có phải bạn muốn mình đã nỗ lực nhiều hơn, hành động nhiều hơn?

Những gì bạn đang có, những thành tựu bạn đang đạt được mới chỉ là một phần nhỏ khả năng thật sự của bạn. Bạn có thể làm được nhiều hơn với những mục tiêu lớn hơn, những mục tiêu cá nhân, những đóng góp cho cộng đồng…

Người đời có câu Thật xấu hổ nếu chết đi mà không để lại bất kỳ một điều gì đóng góp cho xã hội, cho nhân loại.

 

Xem thêm về phát triển bản thân, tư duy thành công, Hạnh phúc để thành công ở đây

LOGO80

Sống trẻ là một sự lựa chọn

Thêm bình luận

Click vào đây để đăng bình luận

Bình luận trên facebook
Liên hệ tác giả